1. Sản phẩm lỗi do nhà sản xuất:

Tất cả các sản phẩm lỗi do nhà sản xuất trong tháng đầu tiên khách hàng sẽ được Công Ty có trách nhiệm đổi sang hàng mới hoặc đổi sang các sản phẩm tương đương

2. Sản phẩm đổi do lỗi người sử dụng:

Tất cả các sản phẩm lỗi hỏng do người sử dụng như không có tem bảo hành, tem đã bị bóc, sản phẩm có hiện tượng bị tháo gỡ hay bị tác động hoặc hỏng hóc do chập điện, lắp đặt sai quy tình hướng dẫn nhà sản xuất đưa ra sẽ không được đổi trả.

3. Đổi trả do nhu cầu muốn đổi sản phẩm khác tương đương:

Nếu quý khách có nhu cầu đổi sản phẩm khác vì lý do khách quan hoặc sở thích sản phẩm khác thì trong 07 ngày quý khách sẽ được công ty hỗ trợ đổi sang sản phẩm khác và bị trừ 5% giá trị sản phẩm đã xác nhận mua hàng .